Elske Gud, elske mennesker, elske livet

Vårt ønske er å introdusere mennesker for Jesus Kristus og bygge et varmt fellesskap der alle typer mennesker føler seg hjemme, får blomstre og lever for en hensikt større enn seg selv.

Introkonferansen 2016

23–24. september 2016
Kuppelhallen, Stavanger

Intro Academy

Fundament, visjon, handling

Intro Academy eksisterer for å gi deg et solid fundament bygget på Guds ord, hjelpe deg til å se en klar visjon for Guds rike, den lokale kirken og ditt eget liv, og trene deg til modig handling.